top of page

Het ontstaan en gebruik van hypnose

Hypnose (uit het Grieks ὑπνος hupnos, slaap) is een kunstmatig opgewekte trance, gekenmerkt door verhoogde vatbaarheid voor suggestie. Hypnose wordt uitgevoerd door opgeleide hypnotiseurs, die een speciale procedure volgen om de geest van de behandelende persoon in een tranceachtige toestand te brengen. Het is een kunstmatig gecreëerde staat van bewustzijn waarin men ontspannen is en geconcentreerd op een bepaald onderwerp. Geregistreerde patronen van hersengolven tonen aan dat iemand onder hypnose zich in een toestand tussen waken en slapen bevindt. Hoewel de wetenschappelijke geschiedenis van het gebruik van hypnose pas aanvangt in de 18de eeuw door Franz Mesmer,
werd de techniek reeds lang daarvoor toegepast door tovenaars en genezers.

Hypnose is het omzeilen van het bewuste deel van ons brein om een directe toegang te krijgen tot het onderbewustzijn. Hiervoor zijn diverse technieken ontwikkeld. De technieken variëren van een langzame 30 minuten durende ontspanningsoefening tot een shock techniek waarna de hypnose volgt. Al deze vormen hebben tot doel een meer of minder diepe staat van ontspanning te bereiken. Met de "Swan" techniek wordt er zonder trance/ontspanning gewerkt.

Wat er daarna gedaan wordt met die staat is een heel andere zaak. In de entertainmentwereld wordt het gebruikt om mensen, die daar overigens zelf voor kiezen, vaak lachwekkende dingen te laten doen. Hypnose heeft daardoor een onprofessionele indruk achtergelaten. Het is zelfs zo dat het bij mensen angst kan oproepen om een willoos object te worden. 

Bijzonder aan Hypnose is dat het gebruikt kan worden voor het tot stand brengen van krachtige, positieve veranderingen in het leven, vaak therapeutisch. Dat is ook waar het in eerste instantie voor bedoeld was.

Hypnose wordt op dit moment in verschillende vormen therapeutisch toegepast:

  • Hypno-therapieën: verschillende vormen die zich kenmerken door een lichte mate van trance waarbij door indirecte suggestie (een verhaal) er een verandering in het onderbewustzijn wordt bereikt. Deze technieken kenmerken zich door meerdere sessies van 90 minuten waarin veel gepraat wordt en er pijnlijke herbelevingen kunnen zijn.

  • PowerHypnose: is dé techniek waarbij er in een diepe Hypnose rechtstreeks tegen het onderbewustzijn wordt gesproken. Het zijn korte rechtstreekse instructies zonder dialogen. Hierdoor is het mogelijk om in slechts enkele sessies, meestal maar 1 of 2, een snel, krachtig en blijvend resultaat te realiseren.

  • De "Swan" is een nieuwe vorm van hypnose die wonderbaarlijk snel en efficiënt is. Er wordt gewerkt zonder trance en met volledig bewustzijn waarbij handbewegingen een uitdrukking zijn van het onderbewustzijn. 

bottom of page